ESTJ – THE GUARDIANS – NGƯỜI GIÁM HỘ

ESTJ, là nhóm những người có lối sống tư duy hướng ngoại là chủ yếu, họ có khả năng xử lí mọi công việc bằng lí trí và khả năng logic của mình, ngoài ra, ESTJ cũng là nhóm người hướng nội, sống và cảm nhận thế giới bằng các giác quan theo một cách rõ ràng và cụ thể.

Dựa vào những đặc trưng sau để nhận biết các ESTJ:

 • Trung thành.
 • Nhà lãnh đạo bẩm sinh bởi họ thích được dẫn đầu.
 • Coi trọng an ninh và truyền thống.
 • Năng động và khỏe mạnh.
 • Họ không thích sự thiếu năng lực và kém hiệu quả.
 • Rất chu đáo.
 • Thẳng thắn và rất trung thực.
 • Khát khao được hoàn thành nghĩa vụ của chính mình.
 • Có hệ thống rõ ràng về các chuẩn mực và niềm tin.
 • Khả năng tổ chức tuyệt vời.
 • Thích thú trong vấn đề xây dựng trật tự và cấu trúc.
 • Sẽ theo đuổi dự án cho tới khi hoàn thành thì thôi.
 • Lanh lợi và có thực lực.
 • Chăm chỉ và đáng tin tưởng.

Với nhiều sự lựa chọn trong nghề nghiệp của mình, ESTJ sẽ là một người có nhiều phán đoán cũng như nhiều cơ hội thành công với nghề nghiệp. Họ dồn tâm trí và sức lực để làm mọi chuyện thật tốt đẹp và họ sẽ cảm thấy thật thoải mái khi giữ vai trò lãnh đạo trong các vấn đề liên quan. ESTJ cũng là người có xu hướng nhận trách nhiệm vào mình trong các vấn đề và chắc chắn công việc dành cho ESTJ phải là những công việc đòi hỏi sự thiết lập trật tự và có cấu trúc nhất định.

Bảng danh sách một số nghề dành cho ESTJ tham khảo dưới đây là những nghiên cứu về mặt tâm lí, dựa trên một số người có đặc điểm ESTJ và chưa có một cơ sở nào chắc chắn về những nghiên cứu của MBTI hoàn toàn là đúng nhưng nếu bạn thử, có thể nó sẽ đúng với bạn thì sao?

Gợi ý những nghề nghiệp phù hợp nhất với ESTJ:

 • Quan tòa.
 • Nhà giáo.
 • Quản lý.
 • Nhân viên kế toán.
 • Bán hàng

Một số ESTJ nổi tiếng như:

 • Andrew Jackson : Tổng thống Mỹ
 • John D. Rockefeller : Tỷ phú người Mỹ
 • Billy Graham : Nhà truyền giáo Phúc âm nổi tiếng
 • George W. Bush : Tổng thống Mỹ
 • Sam Walton : Người sáng lập WalMart

© tracnghiemtinhcach.com